Hari Won lộ thói dữ dằn, thuờng xuyên bắt nạt Trấn Thành